GH-S

GH-S, nástroj pro čelní/zpětné srážení hran s možností řízení velikosti hrany, zpětné sražení hran

 

GH-S – nástroj pro čelní/zpětné srážení hran s možností řízení velikosti hrany

Důkladné a stejnoměrné srážení hran s možností seřízení velikosti hrany i v případech s přerušovaným řezem – vše v jedné operaci

Nástrojem GH-S lze obrobit sražení hrany na přední i zadní (nebo jenom na zadní) straně obrobku i v případě přerušovaného řezu, na jeden průchod. Aniž by bylo nutné otáčet obrobek nebo zastavovat vřeteno, odstraní nástroj ostřiny na hraně a srazí tuto hranu. Řeznou sílu lze seřídit přímo na nástroji. Nástroj GH-S vyniká zejména absencí sekundární ostřiny po sražení hrany.

 

GH-S, nástroj pro čelní/zpětné srážení hran s možností řízení velikosti hrany, zpětné sražení hran

 

 

Specifikace / výhody

  • Sražení hrany na přední i zadní (nebo jenom na zadní) straně obrobku i v případě přerušovaného řezu, na jeden průchod
  • Dvoubřitý nástroj pro přesnou velikost sražení a kvalitní povrch na sražené hraně
  • Velikost hrany lze plynule seřizovat přímo na nástroji, v rozsahu přibližně od 0,1mm do 2mm podle průměru otvoru
  • Výměnný tvrdokovový nůž s povlakem podle obráběného materiálu
  • Při průchodu otvorem není poškozen povrch otvoru (i v případě vystruženého otvoru) nebo závit

 

 

 

 

Funkce a princip

Sražení hrany se provádí ze stejné strany jako předchozí vrtání. Dva nože GH-S se zasouvají radiálně do tělesa nožů, kde jsou uloženy a pohybují se díky odpruženému řídicímu systému nástroje. Zároveň jsou díky tomuto systému oba nože pevně svázány, pohybují se současně.

 

 

GH-S, nástroj pro čelní/zpětné srážení hran s možností řízení velikosti hrany, zpětné sražení hran

1. Řídící systém   2. Upínací stopka   3. Těleso nožů   4. Řídící tyč   5. Nože GH-S

 

 

Řídicí systém reaguje na vzrůstající řezný odpor. Ten je závislý na jakosti materiálu a velikosti hrany. Velikost řezné síly na nožích lze plynule seřídit přímo na nástroji. Pokud řezný odpor přesáhne velikost síly, která je nastavena, začnou nože zajíždět do tělesa nožů. Při zajíždění nožů se zároveň pohybuje rotující nástroj do otvoru.
Řídicí systém redukuje sílu na nožích na minimum. Proto je zaručené, že nedojde k poškození povrchu otvoru (nebo k poškození závitu, pokud se jedná o otvor se závitem). Po projetí otvoru se vysunou oba nože zpět do své výchozí pozice. Při zpětném pracovním posuvu se nyní obrobí hrana na zadním čele.

 

 

 

Produktová řada a rozsah velikostí nástroje GH-S

Nástroje GH-S se vyrábí ve 4 velikostních řadách. V jednotlivých řadách se ještě dělí na menší rozsahy průměrů (detail v katalogu).

 

Nástrojová řada Předvrtaný otvor Max. velikost sražení
GH-S 4 – 10 Ø 4.0 – 10.0 mm 0,1 – 0,6 mm
GH-S 10 – 22 Ø 10.0 – 22.0 mm 0,1 – 1,0 mm
GH-S 18 – 42 Ø 18.0 – 42.0 mm 0,1 – 1,5 mm
GH-S 42 – 100 Ø 42.0 – 100.0 mm 0,2 – 2,0 mm

 

HEULE – nástroje pro zpětné zahlubování, čelní a zpětné srážení hran v jedné operaci

 

 

Katalog GH-S – více informací

 

 

 

 

HEULE nástroje - zpětné zahlubování