BSF

BSF, zpětné zahloubení

 

BSF – ekonomická varinta pro zpětné zahloubení

Nástroj pro zpětné zahloubení, pro průměry zahloubení až 2,3x průměr otvoru – vše v jedné operaci

Nástroj BSF je ekonomická varianta nástroje pro obrobení zpětných zahloubení. Lze s ním obrobit zarovnání zadní plochy nebo válcové zahloubení, jako např. dosedací plochy pro matice nebo zahloubení pro hlavy šroubů, bez nutnosti otáčení obrobku. Robustní nástroj vyniká svou jednoduchostí a jistotou procesu obrábění. Vyklopení nože se děje díky aktivačním otáčkám vřetene, jeho zasunutí díky tlaku vnitřní chladicí kapaliny. To vše v jedné operaci.

 

BSF, zpětné zahloubení

 

 

Specifikace / výhody

  • Nástroj BSF je určen pro automatický provoz, po dodání lze ihned nasadit (nejsou nutné žádné úpravy stroje)
  • Jednoduchý výklopný mechanismus v kombinaci s tlakem vnitřní chladicí kapaliny (min. 20 bar) zajistí spolehlivý proces obrobení
  • Jednotlivé díly i nůž lze snadno vyměnit
  • Nástroj lze použít ve vertikální i horizontální poloze
  • Standardní sortiment je určen pro otvory od 6,5mm do 21mm po 0,5mm
  • Nože jsou skladem pro všechny rozměry, jsou z tvrdokovu a povlakované

 

 

 

 

Funkce a princip

Nástroj BSF umožňuje přerovnání zadní plochy nebo válcové zahloubení bez nutnosti obracet obrobek. Robustní nástroj se vyznačuje svojí jednoduchostí a spolehlivostí.

 

 

BSF, zpětné zahloubení

1. Nůž BSF   2. Čep   3. Řídící čep   4. Těleso nože   5. Upínací šroub   6. Tlačná pružina   7. Píst   8. Seřizovací šroub   9. Upínací stopka   

 

 

Nůž je zasunut do vybrání díky působení řídícího čepu, který je pod tlakem kapaliny, a působí na plochu nože označenou červeně.
Během pohybu do vybrání se posunuje tlačná plocha ze záběru s řídícím čepem. Ten je stále pod tlakem a dostane se do kontaktu se zaoblením na noži. V zasunutém stavu drží řídící čep nůž v jeho poloze. Nůž zůstává zasunutý bez ohledu na pohyb nástroje v axiálním směru (v ose Z).
Po vypnutí vnitřní kapaliny je nůž vyklopen ze zasunuté polohy do pracovní pozice díky roztočení vřetena (na aktivační otáčky). Přes odlehčovací otvor je zajištěn přívod kapaliny na nůž. Po skončení pracovního posuvu se musí nástroj vrátit do spodní výchozí pozice za obrobek. Poté je prostřednictvím tlakové kapaliny nůž zasunut do lůžka v nástroji.
Tato oprace může být použita jako konečná operace i v případě, že otvor je kupříkladu vystružen, neboť nůž je naostřen tak, aby nepoškodil vnitřní povrch otvoru.

Věnujte pozornost doporučené toleranci otvoru. Čím větší bude tolerance, tím více nepříznivých vlivů se může objevit (poškození otvoru, otlačení, menší průměr zahloubení). Při výměně nástroje dbejte na dostatečný odstup od sousedního nástroje, kolizní průměr je průměr zahloubení + 2mm.

 

 

 

Produktová řada a rozsah velikostí nástroje BSF

Standardní sortiment zahrnuje nástroje pro otvory v rozsahu Ø 6,5 – 21,0 mm s odstupňováním po 0,5 mm

 

Sírie Předvrtaný otvor Ø d Rozsah Ø pro zahloubení Pracovní délka
A Ø 6.5 mm Ø 9,5 – 15,0 mm 40 mm
A Ø 7.0 mm Ø 10,5 – 16,5 mm 40 mm
B Ø 7.5 mm Ø 11,0 – 17,5 mm 40 mm
B Ø 8.0 mm Ø 12,0 – 18,5 mm 40 mm
B Ø 8.5 mm Ø 12,5 – 20,0 mm 40 mm
C Ø 9.0 mm Ø 13,5 – 21,0 mm 50 mm
C Ø 9.5 mm Ø 14,5 – 22,0 mm 50 mm
C Ø 10.0 mm Ø 15,0 – 23,0 mm 50 mm
D Ø 10.5 mm Ø 16,0 – 24,5 mm 50 mm
D Ø 11.0 mm Ø 16,5 – 25,5 mm 50 mm
D Ø 11.5 mm Ø 17,5 – 26,5 mm 50 mm
E Ø 12.0 mm Ø 18,0 – 28,0 mm 50 mm
E Ø 12.5 mm Ø 19,0 – 29,0 mm 50 mm
E Ø 13.0 mm Ø 19,5 – 30,0 mm 50 mm
E Ø 13.5 mm Ø 20,5 – 31,5 mm 50 mm
E Ø 14.0 mm Ø 21,0 – 32,5 mm 50 mm
F Ø 14.5 mm Ø 22,0 – 33,5 mm 70 mm
F Ø 15.0 mm Ø 22,5 – 34,5 mm 70 mm
F Ø 15.5 mm Ø 23,5 – 36,0 mm 70 mm
F Ø 16.0 mm Ø 24,0 – 37,0 mm 70 mm
F Ø 16.5 mm Ø 25,0 – 38,0 mm 70 mm
F Ø 17.0 mm Ø 25,5 – 39,5 mm 70 mm
G Ø 17.5 mm Ø 26,5 – 40,5 mm 50 mm
G Ø 18.0 mm Ø 27,0 – 41,5 mm 70 mm
G Ø 18.5 mm Ø 28,0 – 43,0 mm 70 mm
G Ø 19.0 mm Ø 28,5 – 44,0 mm 70 mm
G Ø 19.5 mm Ø 29,5 – 45,0 mm 70 mm
G Ø 20.0 mm Ø 30,0 – 46,0 mm 70 mm
G Ø 20.5 mm Ø 31,0 – 47,5 mm 70 mm
F Ø 21.0 mm Ø 32,5 – 49,0 mm 70 mm

 

HEULE – nástroje pro zpětné zahlubování v jedné operaci

 

 

Katalog BSF – katalog nástojů BSF pro více informací

 

 

 

Příklad použití nástroje BSF (zpětné zahloubení pod hlavu šroubu)

BSF, zpětné zahloubení, programování
 
 

Příklad nasazení nástroje:
zahloubení pro hlavu šroubu M10 s vnitřním šestihranem dle DIN 974-1
 
 
Rozměry zahloubeného otvoru dle výkresu:
průměr otvoru d          10.5 mm
průměr zahloubení D    24.0 mm
síla stěny                   cca 30 mm
hloubka zahloubení      10.6 mm
kolizní vzdálenost E       60.0 mm
obráběný materiál        ocel C45

 

1. Volba nástroje a určení velikostné řady
Volba nástroje podle průměru průchozího otvoru a průměru zahloubení podle tabulky v katalogu str. 12 nebo podle „Toolselectoru“.

NÁSTROJ:        průměr otvoru  10.5 mm
                    průměr zahloubení  24.0 mm
                    velikostní řada D / 50 mm

ŘEŠENÍ:        držák BSF-D-1050/050-12.0

2. Volba nože
Volba nože podle tabulky v katalogu str. 12 nebo podle „Toolselectoru“.

NŮŽ:              řada  D (průměr průchozího otvoru 10.5 mm)
                    materiál ocel C45:    tvrdokov (VHM) = 1
                    povlak A

ŘEŠENÍ:         nůž BSF-M-D-1A-12.0

 

 

Postup při programování pro nástroj BSF (příklad pro zahloubení pod hlavu šroubu)

 

Systém FANUC
Obráběný materiál: obrobek – ocel C45 (ČSN 12 050)
doporučené řezné podmínky (katalog. str. 37)
Vc=   30 m/min.     S=   400 ot./min.     F=  0,05 mm/ot.
Aktivační otáčky (viz katalog str. 38)
Poměr průměrů otvorů = 24.0 mm : 10.5 mm = 2.28
(viz „Příklad použití nástroje BSF“)
Aktivační otáčky = 2500 ot./min.

 

 

 

Výměna nože u nástroje BSF – video

 

 

 

Výměna nože v nástroji BSF pro zpětné zahlubování – popis

Demontáž nože z nástroje BSF

BSF - výměna nože, demontáž nože, zpětné zahloubení
BSF - výměna nože, demontáž nože, zpětné zahloubení

Demontáž nože
S nástrojem BSF se dodává montážní kolík (a) pro výměnu nože
Pro demontáž nože je potřeba použít stranu (b) s osazením. Montážní kolík nasadíme na čelo čepu nože, které je bez zářezu. Kolík vytlačíme z tělesa nože až na doraz. Nůž je volný.

 

Montáž nože do nástroje BSF

BSF - výměna nože, montáž nože, zpětné zahloubení
BSF - výměna nože, montáž nože, zpětné zahloubení

Montáž nového nože
Nasaďte nůž do nástroje, čep nože zasuňte hladkou stranou do otvoru a polohujte nůž (c). Pomoci montážního kolíku (hladkou stranou bez osazení) opatrně zaklepněte čep nože až na doraz (d). Nůž je upevněn.

 

Upozornění - výměna nože u nástroje BSF
Nůž by se měl vyklápět a zaklápět volně vlastní vahou. Pokud se tak neděje, je potřeba nůž demontovat, očistitna zkontrolovat případné poškození.
Pokud se nástroj delší dobu nepoužívá, doporučuje se zkontrolovat, zda se nůž pohybuje volně. Nůž by mohl být „přilepený“ v těle nástroje díky zaschlému oleji, chladící kapalině nebo díky drobným nečistotám.
Při každé výměně nože je nutné použít nový čep nože! Ten se dodává s každým nnovým nožem. Jinak může dojít k poškození nože.

 

 

 

 

 

 

 

HEULE nástroje - zpětné zahlubování