VHM – dlouhé vrtáky – technická část

Vrtání - monolitní dlouhé a extra dlouhé vrtáky, technická část

 

VHM dlouhé a extra dlouhé vrtáky – technická část

Doporučení pro vrtání otvorů od 16×D

V případě zhoršených podmínek vrtání od hloubky 30×D musí být tříska odstraněna vyjetím a to po každých odvrtaných 3×D. Je potřeba vyjet vždy až do hloubky pilotního otvoru. Vžádném případě nevyjíždějte zcela z otvoru ven. Na výstupu z otvoru a při vrtání přechodových otvorů musí být kvůli riziku poškození břitů rychlost posuvu snížena o 50 %.

 

Doporučený tlak chladicí kapaliny je uveden na následujícím diagramu:

VHM monolitní vrtáky dlouhé vrtáky - doporučený graf pro chlazení nástroje

 

Tlak chladící kapaliny

Tlak kapaliny vždy závisí na konkrétním stroji, protože každý stroj používá svůj vlastní systém chlazení. Doporučené hodnoty jsou přizpůsobeny našim nástrojům a jejich aplikačním podmínkám. Obecně platí, že při vrtání oceli by měl být vždy použit maximální možný tlak chladicí kapaliny.

Upozornění:   Při vrtání s dlouhými a extra dlouhými vrtáky nesmí NIKDY být použity maximální otáčky u tohoto vrtáky, který je mimo pilotní otvor!

 

Obecný postup při vrtání hlubokých a extra hlubokých otvorů

VHM monolitní vrtáky dlouhé a extradlouhé vrtáky - pilotní otvor

Pilotní otvor

A) Pro pilotní otvor doporučujeme speciální vrták ED 0543 popř. ED 0513, které mají průměr větší o 0,02 mm oproti požadovanému vrtanému hlubokému otvoru

B) Nejmenší doporučená hloubka pro vyvrtání pilotního otvoru je 3×D

 

VHM monolitní vrtáky dlouhé a extradlouhé vrtáky - najetí do pilotního otvoru

Najetí do pilotního otvoru douhým vrtákem

A) Najeďte dlouhým vrtákem do pilotního ovoru nízkou rychlostí (n=300 ot./min) a nízkým posuvem (Vf=1000 mm/min.)

B) Zastavte cca 1-2 mm u dna pilotního otvoru, zapněte chlazení a nastavte otáčky, požadovanou rychlost a posuv

 

VHM monolitní vrtáky dlouhé a extradlouhé vrtáky - hluboké vrtání

Hluboké vrtání

A) Vrtejte bez přerušení do požadované hloubky

 

VHM monolitní vrtáky dlouhé a extradlouhé vrtáky - najetí do pilotního otvoru

Vyjetí z otvoru

A) Vyjeďte zpět přibližně 1×D pod začátek čela vrtaného otvoru

B) Snižte otáčky na 300 ot./min., vypněte chlazení a zcela vyjeďte ven z vrtaného otvoru

 

 

Ukázka vrtání – vrták 20xD – ED 2013

 • Extra dlouhý vrták ED 2013  Ø 7.0 x 210/160 mm (délka 20xD)
 • Obráběný materiál: hliník AL 7075
 • Doporučené řezné podmínky:
  N= 10.000 ot./min.    f= 0,25 mm/ot. (Vf= 2.500 mm/min.)
  Vc= 220 m/min.    ap= 140 mm     t= 3,4 sekund

 

 

 

Ukázka vrtání – vrták 40xD – ED 4033

 • Extra dlouhý vrták ED 4033  Ø 6.0 x 305/260 mm (délka 40xD)
 • Obráběný materiál: nástrojová ocel 1.2311 (ČSN 19 520; 40CrMnMo7)
 • Doporučené řezné podmínky:
  N= 3.185 ot./min.    f= 0,15 mm/ot. (Vf= 477 mm/min.)
  Vc= 60 m/min.    ap= 240 mm     t= 30,2 sekund

 

 

 

Pilotní navrtání otvoru od hloubky 16xD a více

V případě použití vrtáků přesahující hloubkou 16xD a více je nutno předvrtat otvor – použít tzv. „PILOTNÍ VRTÁK”.
Pilotní vrtáky s označením ED 0513 pro neželezné materiály do hloubky min. 5xD a ED 0543 pro oceli. Tyto pilotní vrtáky jsou větší oproti vrtanému otvoru o 0,02 mm na průměru. Následně po předvrtání použijete požadovaný dlouhý vrták 16xD – 50xD.

Příklad:
zadání: Ø 6,0 x 135 mm (hliník 5%-12% Si G-AlSi9Cu3)

Postup: – pilotním vrtákem ED 2013 Ø 6,02 x 82/44 mm předvrtáme otvor do hloubky 5xD. Následně použijeme dlouhý 20xD vrták ED 2013 Ø 6,0 x 185/140 mm. Tímto dlouhým vrtákem s otáčkami 20 ot./min. přijedeme cca 1,0 mm od předvrtaného otvoru, zvýšíme otáčky na 7431 ot./min., pustíme vnitřní chlazení (40 BAR) a posuvem 0,18 mm/ot. vyvrtáme otvor 16xD vrtákem do požadované hloubky.

Po vyvrtání otvoru vysuneme vrták zpět do plohy před začátkem vrtání, snížíme otáčky na 20 ot./min., vypneme vnitřní chlazení a vrtákem odjedeme z otvoru ven.

 

 

 

 

 

 

VHM monolitní vrtáky dlouhé vrtáky, extra dlouhé vrtáky