Technická část

Soustružení závitů - technická část

 

Soustružení závitů – technická část

Soustružení závitů - technická část
Soustružení je nejběžnější metodou výroby závitů. Závitořezné soustružnické nástroje s vyměnitelnými břitovými destičkami (VBD), které nabízejí skvělé funkční a výkonnostní parametry, bezpečný průběh obrábění i v malých otvorech a při opracování nejhouževnatějších materiálů.

Při řezání závitů je velmi důležitá volba správné geometrie břitové destičky, odpovídající úhlová podložka, správně zvolená řezná rychlost, počet průchodů a hloubku přísuvu na průchod.
Je třeba dodržet několik základních pravidel pro toto třískové obrábění závitů.

V případě technických problémů naleznete níže potřebné informace a pravidla pro soustružení závitů závitovými VBD pro bezproblémový chod výroby závitů.

Základní pravidla a řešení problémů při soustružení závitů

 

Volba jakosti karbidu závitových VBD
Doporučená řezná rychlost jednozubých závitových VBD
Převod řezné rychlosti na otáčky
Počet průchodů u jednozubých závitových VBD
Počet průchodů u vícezubých závitových VBD

 

 

Způsoby – metody řezání závitů

Externí – vnější závity

Způsoby - metody řezání závitů  externí - vnější závity

Interní – vnitřní závity

Způsoby - metody řezání závitů  interní - vnitřní závity

 

 

Metody soustružení závitů – přísuvy

 

 

 

Důležité informace o závitových VBD

informace o závitových destičkách
U většiny tvarů závitů mají vnitřní a vnější závity různé hloubky a rádiusy, proto jsou destičky nezaměnitelné.
informace o závitových destičkách
Úhel hřbetu standardních vnějších držáků C.P.T. je 10° a u vnitřních držáků 15°. Rozdíl 5° zajišťuje dostatečný radiální prostor.
informace o závitových destičkách
Naše vestavěné úhly hřbetu automaticky zajišťují destičce vedlejší úhel hřbetu ω.
informace o závitových destičkách
Profily vnitřních a vnějších destiček C.P.T. jsou přesně broušeny, aby byla zaručena přesná geometrie závitu při použití správných držáků. Použití vnitřní destičky v kombinaci s vnějším držákem bude mít za následek změnu úhlu hřbetu a geometrie destičky, což nepříznivně ovlivní řezání závitu.
informace o závitových destičkách
Destičky a držáky by měly vždy korespondovat. Závitová destička IN-RH (vnitřní pravá) musí být vždy použita v držáku IN-RH (vnitřní pravý). Není dovolena neshodná kombinace!

 

Výměna úhlové podložky v závislosti na stoupání závitu a průměru – doporučení

Doporučení pro výměnu úhlové podložky
Jak je zřejmé z grafu, některé kombinace stoupání závitu a průměru závitu vyžadují výměnu podložky.

částečný profil 60°, částečný profil 55°, ISO – metrický, UN, Whitworth, NPT, BSPT

… pro zvětšení klikněte na obrázek grafu …

Doporučení pro výměnu úhlové podložky
Jak je zřejmé z grafu, některé kombinace stoupání závitu a průměru závitu vyžadují výměnu podložky.

ACME, STUB ACME, Trapez (DIN 103), oblý závit (DIN 405)

… pro zvětšení klikněte na obrázek grafu …

 

Doporučení pro výměnu úhlové podložky
Jak je zřejmé z grafu, některé kombinace stoupání závitu a průměru závitu vyžadují výměnu podložky.

AMERICAN BUTTRESS, SAGENGEWINDE (DIN 513)

… pro zvětšení klikněte na obrázek grafu …

 

Výměna standardní úhlové podložky za podložku negativní

Zde je vidět výměna standardní úhlové podložky za podložku s negativním úhlem, která eliminuje boční tření

 

Soustružení závitů – návod – krok za krokem

 

Postup při soustružení závitů – krok za krokem
1. Zvolte metodu řezání závitu příklad soustružení závitů
2. Zvolte odpovídající závitovou VBD
3. Zvolte odpovídající závitový držák
4. Zvolte jakost závitové VBD
5. Zvolte řeznou rychlost
6. Zvolte odpovídající počet průchodů (třísek)
Ve většině případů řezání závitů stačí provést těchto 6 kroků k tomu, aby bylo dosaženo dobrého výsledku.

U složitějších případů řezání závitů, jako jsou TRAPÉZOVÉ závity, ACME, BUTTRESS, nebo SAGE, je žádoucí ověřit vliv úhlu stoupání β na výsledný vedlejší úhel hřbetu ε. Pokud je úhel ε menší než 2°, je nutná výměna podložky.

7. Vypočítejte úhel stoupání závitu
8. Zvolte odpovídající úhlovou podložku

 

Příklad č. 1Příklad č. 2Příklad č. 3

 

Příklad č. 1
1. Zvolte metodu řezání závitu – metoda řezání závitu
– volíme závitovou destičku a držák EX-RH (externí pravý)
příklad soustružení závitů
2. Zvolte odpovídající závitovou VBD – ISO metrické závitové destičky
– volíme destičku 16 ER 1.5 ISO
3. Zvolte odpovídající držák – Externí závitové držáky
– volíme držák SER 2020 K16
4. Zvolte jakost závitové VBD – Volba jakosti karbidu VBD
– naše volba pro legovanou ocel je P25C
5. Zvolte řeznou rychlost – Doporučená řezná rychlost jednozubých závitových VBD
– naše volba je 100 m/min.
Výpočet otáček: N= (100 x 1000) / (π x 30) = 1065 ot./min.
6. Zvolte počet průchodů (třísek) – Počet průchodů u jednozubých závitových VBD
– volíme 8 třísek

 

 

 

Příklad č. 2
1. Zvolte metodu řezání závitu – metoda řezání závitu
Obvykle se volí držák a destička IN-RH (vnitřní pravý).
V tomto konkrétním případě dáme přednost metodě, kdy budou třísky vytahovány z otvoru ven, při pohybu držáku směrem od sklíčidla.
– proto jsme se rozhodli pro závitovou destičku a držák IN-LH (interní levý)
příklad soustružení závitů
2. Zvolte odpovídající závitovou VBD – UN – unifikované UNC, UNF, UNEF, UNS
– volíme destičku 16 IL 12 UN
3. Zvolte odpovídající držák – Interní závitové držáky
– volíme držák SIL 0025 R16
Protože řežeme závit IN-RH nástrojem IN-LH směrem od sklíčidla, nezapomeňte vyměnit standardní úhlovou podložku (dodávána s držákem) za negativní podložkuAE16-1.5°
4. Zvolte jakost závitové VBD – Volba jakosti karbidu VBD
– naše volba pro mosaz je K20
5. Zvolte řeznou rychlost – Doporučená řezná rychlost jednozubých závitových VBD
– naše volba je 150 m/min.
Výpočet otáček: N= (150 x 1000) / (π x 38,1) = 1254 ot./min.
6. Zvolte počet průchodů (třísek) – Počet průchodů u jednozubých závitových VBD
– volíme 9 třísek

 

 

 

Příklad č. 3
1. Zvolte metodu řezání závitu – metoda řezání závitu
– volíme závitovou destičku a držák EX-RH (externí pravý)
příklad soustružení závitů
2. Zvolte odpovídající závitovou VBD – American Buttress
– volíme destičku 16 ER 12 ABUT
3. Zvolte odpovídající držák – Externí závitové držáky
– volíme držák SER 2525 M16
4. Zvolte jakost závitové VBD – Volba jakosti karbidu VBD
– naše volba pro korozivzdornou ocel je MXC
5. Zvolte řeznou rychlost – Doporučená řezná rychlost jednozubých závitových VBD
– naše volba je 120 m/min.
Výpočet otáček: N= (120 x 1000) / (π x 40) = 954 ot./min.
6. Zvolte počet průchodů (třísek) – Počet průchodů u jednozubých závitových VBD
– volíme 13 třísek
7. Vyhledejte (vypočítejte) úhel stoupání závitu – Výměna úhlové podložky v závislosti na stoupání závitu a průměru
Z diagramu je patrné, že pro stoupání 12 záv./palec a Ø 40,0 mm je úhel stoupání 1°
8. Volba správné podložky:
Jak je zřejmé z tabulky – Výměna úhlové podložky v závislosti na stoupání závitu a průměru pro závit American Buttress, stoupání závitu 12 záv./palec a Ø 40,0 mm by měla být standardní podložka (dodávána s držákem) nahrazena za
negativní podložku AE16-1.5°

 

 

 

Řešení problémů – závitová VBD

 

 

 

 

 

soustružení závitů - závitové destičky