Technická část

Frézování závitů - technická část

 

Frézování závitů – frézy s VBD stopkové – technická část

Frézování závitů - technická část
Závitová fréza stopková s VBD pro frézování vnitřních i vnějších válcových závitů (ISO, UN, PG…) a taktéž pro frézování vnitřních a vnějších kuželových závitů (BSPT, NPT…).

Většina destiček je se dvěma řeznými břity. Vzhledem k nižším požadavkům na výkon stroje mohou menší stroje řezat větší závity v jedné operaci s menším ztrátovým časem a výměnou nástroje.
Univerzální použití závitových VBD pro pravý i levý závit jak v průchozích, tak i v neprůchozích otvorech.

 

 

MT7Jakost a kvalita substrátu:
Velmi jemná struktura karbidu s vícevrstvým povlakem na bázi TiAlN (ISO K10 – K20). Obecně vyhovuje pro všechny materiály. Pro střední až vysoké řezné rychlosti.

 

Doporučená řezná rychlost závitových VBD – stopkové frézy

 

Soustružení závitů - doporučená řezná rychlost

 

ISO
standardní
Materiály Řezná rychlost (m/min.)
MT7
P Ocel
ocel s nízkým a středním obsahem uhlíku
115 – 280
ocel s vysokým obsahem uhlíku 130 – 200
legované oceli, zušlechtěné oceli 105 – 180
M Korozivzdorná ocel
feritická a feriticko austenitická ocel
130 – 190
ocelolitina 150 – 190
K Litina 80-170
N Neželezné kovy
hliníkové slitiny (výkovky)
180 – 340
termoplasty, duroplasty, umělé hmoty 115 – 460
S Vysoce legované slitiny, titan
na bázi Ni, Co, Fe a Ti
25 – 90
Doporučená rychlost posuvu:  0,05 – 0,15 mm

  Při frézování závitů v materiálech s vyšší pevností – snižte rychlost posuvu.

 

 

Volba správného nástroje pro frézování závitů

Následující graf určuje s dostatečnou přesností vizuální výběr nástroje pro frézování vnitřních závitů.

Tento graf je vhodný pro následující závity:   ISO, UN, WHITWORTH, NPT, NPTF, BSPT a PG.

 

frézování závitů - volba správného nástroje

Jakýkoliv nástroj s menším řezným průměrem může frézovat závit s větším průměrem.

 

Příklad správného výběru závitové frézy – frézy s VBD stopkové

Frézování závitů - technická část

 

 

Zadání – příklad:   frézování vnitřního závitu M30 x 1.5

 

Vyhledání závitové frézy pro výrobu vnitřního pravého závitu ISO (metrický)
průměru d= 30 mm se stoupáním P= 1,5 mm.
Jak je zřejmé z výše uvedeného grafu, dvě červené čáry se protínají ve zvoleném nástroji, který má řezný průměr D= 21 mm.

 

Výsledek zadání:
Zvolený držák nástroje:   SR 0021 H21
Zvolená závitová VBD:     21 I 1.5 ISO MT7

 

 

 

 

 

frézování závitů - závitové destičky, závitové frézy